Vaše dotazy

Jak probíhá nastřelování náušnic a jak se připravit?

Nastřelení náušniček dětem se provádí vždy za přítomnosti rodičů. Rodiče musí být přítomni do 18ti let věku dítěte. Nejprve jsou dítěti řádně zkontrolovány ušní boltce a po následné konzultaci s rodiči je pomocí speciální fixy naznačeno místo nastřelení. Poté se ucho dezinfikuje a umístí (nastřelí) samotný šperk do označeného místa nastřelovací pistolí. Po nastřelení se zkontroluje průběh vpichu a uzávěr náušnice. Před odchodem z ambulance jsou rodiče řádně poučeni o správné péči možných komplikacích a následné výměně popřípadě ponechání stávajícího šperku (náušnice značky ESTELLE jsou určeny k trvalému nošení a není nutné je měnit za jiné). 

Pro koho je nastřelování náušnic určené?

Nastřelování náušnic je nejrychlejší, nejbezpečnější, nejšetrnější a nejpřesnější metoda propíchnutí ucha a zároveň nasazení náušnic. Je tedy vhodná pro kohokoliv, kdo hledá tyto přednosti. 

Kdo smí nastřelovat náušnice?

Lékař, zdravotní sestra nebo kosmetička s potřebnou praxí a osvědčením od akreditovaného zařízení. Jedná se o vázanou povinnost. 

Podmínkou je:

 1. odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře podle zvláštního právního předpisu*), nebo odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře podle zvláštního právního předpisu*), nebo
 2. odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta podle zvláštního právního předpisu**), nebo 
 3. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro povinnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo 
 4. střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro povinnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 5. osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro kosmetičku a pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru kosmetické služby nebo v činnostech, při kterých je porušována integrita lidské kůže. 
 6. Nastřelovat náušnice může i osoba (subjekt), který má odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce musí splňovat alespoň jednu z výše uvedených podmínek. Odpovědný zástupce může být garantem pro maximální 4 osoby (subjekty).  

Kdy je vhodné náušnice nastřelit?

Náušnice je vhodné nastřelit dětem zhruba od 3 měsíců věku. Měly by být již dobře vyvinuté ušní lalůčky. Vhodné je nastřelení provádět s odstupem minimálně 2 - 3 týdnů od očkování. Nastřelení by se nemělo provádět při zvýšené teplotě a probíhajícím akutním onemocnění.

Jaké náušnice se k nastřelování používají?

Kvalitní náušnice jsou vyrobeny z materiálů, které neobsahují alergizující prvky - zejména nikl. Jedná se především o výrobky z chirurgické oceli, titanu, plastu, okrajově pak zlata nebo stříbra. 

Náušnice značky Estelle mají uzávěr dříku ve formě puzety vyrobé z chirurgické oceli. V případě pozlacených náušnic je pozlacená i puzeta. 

U pacientů (rodičů) panuje někdy mylná představa, že zadní část dříku může při nošení poranit pokožku. Náušnice jsou konstruovány tak, aby k poranění nemohlo dojít ani v případě zvýšeného tlaku dříku na pokožku (při kojení dětí, spánku atp.). Větší diskomfort může paradoxně způsobit klasická náušnička, kterou děti nosí v pozdějším věku. 

Je možné nastřelit náušnice v pozdějším věku?

Ano. Pokud však trpíte chronickou chorobou - upozorněte na tuto skutečnost osobu, která bude nástřel náušnic provádět popřípadě se před aplikací náušnic poraďte se svým ošetřujícím lékařem. Poruchy hojení se mohou častěji vyskytovat u diabetiků (osob trpících cukrovkou), u kterých je nemoc špatně kompenzována. Dále byste měl/a upozornit osobu provádějící nastřelování, že užíváte léky na “ředění” krve (např. Warfarin).

Komu není vhodné nastřelit náušnice?

Nastřelení není vhodné provádět dětem do 3 měsíců věku; všem akutně nemocným; těm, kteří mají v uchu útvar, který tam nepatří (někdy bývá v lalůčku tzv. atherom - ucpaná mazová žlázka); osobám úzkostným, které se obávají narušení akupunkturních drah; lidem trpícím poruchou krevní srážlivosti nebo užívajícím léky na "ředění" krve - zejména Warfarin.

Kontraindikace

K případným kontraindikacím spojenými s piercingem uší mohou mít sklony osoby, které jsou náchylné k infekcím; osoby, kterým se pomalu léčí zranění/rány či osoby s jinými druhy zdravotních překážek. Pokud trpí nějakou z následujících chorob, měli byste se poradit se svým lékařem, zda je pro Vás ušní piercing vhodný. Pokud máte pochyby, vyhněte se raději piercingu či jej odložte na pozdější vhodnou dobu.

 • cévní poruchy,
 • vysoký nebo nízký krevní tlak,
 • prodělaná trombóza či embólie,
 • epilepsie,
 • těhotenství,
 • diabetes (cukrovka),
 • dysfunkce nervového systému,
 • kožní poruchy,
 • modřiny, hematomy, otoky,
 • zjizvená tkáň nebo keloid,
 • bradavice a puchýře,
 • řezné rány, odřeniny nebo nedávno prodělané operace.

Nastřelení vs. propíchnutí

Nastřelení Propíchnutí
Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody
rychlost cvaknutí při výstřelu lze aplikovat vlastní náušnice horší spolupráce
lepší spolupráce při nástřelení druhého ucha vyšší cena nižší cena možnost krvácení
lze nastřelit obě uši najednou     riziko zanesení infekce
náušnice je sterilní     riziko poranění jehlou (flexilou)
nedochází ke krvácení      
nekomplikované hojení      
menší bolestivost      

Ihned po nastřelení

Po nastřelení náušnic se může objevit mírná bolest, zarudnutí místa vpichu - toto je zcela normální. Pokud je dodržena doporučená péče, do 48 hodin by mělo dojít ke zklidnění.  

Vždy se ujistěte, že náušnice je řádně upevněna a že nedošlo k uvolnění uzávěru. V prvním roce po nastřelení náušnic se vyhněte vyjmutí náušnic na delší dobu; u dětí může dojít k uzavření (zhojení) otvoru již po 1-2 dnech!

Jak se starat o místo vpichu po aplikaci nastřelovacích náušnic?

Vždy si důkladně umyjte ruce, než se budete dotýkat náušnice nebo ucha.

Prvních 48 hodin

Vyhněte se zbytečnému kontaktu s místem vpichu. Nečistěte místo vpichu ani jeho okolí žádnými přípravky ani vodou, udržujte ucho v suchu.

Po prvních 48 hodinách

1 - 2krát denně čistěte přední i zadní část ucha prostřednictvím čistícího přípravku Estelle Ear Care Solution (EECS) popř. jiným dezinfekčním roztokem. 

Postup: 

 • navlhčete vatový tampón čistícím přípravkem Estelle Ear Care Solution (na každé ucho použijte čistý  tampón) popř. jinou dezinfekcí,
 • jemně očistěte přední i zadní část ucha,
 • odstraňte zejména zaschlý sekret, náušnice neodstraňujte, pouze jimi otočte 2krát až 3krát o    90° doleva a 90° doprava (dejte pozor, aby nedošlo k namotání vlasů na hrot náušnice); na základě některých novějších poznatků není nutné náušnicemi v ráně otáčet, postačí ránu očistit a nechat zhojit. 
 • chraňte ucho před kontaktem s vlasovými spreji, mýdly, šampóny a ostatními přípravky; po  mytí hlavy šampónem ucho opláchněte čistou vodou a očistěte čistícím přípravkem Estelle Ear Care Solution popř. jinou dezinfekcí,
 • 1- 2 týdny po aplikaci náušnic se vyvarujte koupání v rybníce, řece a bazénu; pokud např.  bazén navštívíte, místo vpichu by mělo být následně ošetřeno čistícím přípravkem Estelle Ear Care Solution popř. jinou dezinfekcí; totéž platí i pro cvičení, 
 • náušnice by měly být v uších ponechány nepřetržitě po dobu 6-ti týdnů; po 6-ti týdnech  mohou být náušnice vyměněny a nahrazeny jinými nebo mohou být nastřelené náušnice ESTELLE ponechány jako trvalé.

Jak poznám komplikaci při hojení?

Infekce se projeví zarudnutím, otokem, zvýšenou sekrecí z ranky až hnisáním. Mírný otok, diskomfort, svědění a překrvení je prvních několik dní normální. Přetrvává-li zarudnutí a diskomfort déle než týden, jedná se již pravděpodobně o infekční komplikaci - navštivte lékaře.

Jak a kdy náušnice vyměnit?

Náušnice můžete vyměnit nejdříve po 6 týdnech, kdy dojde k prvotnímu zahojení. Náušnice značky ESTELLE však není nutné měnit, lze je ponechat k trvalému nošení.

Postup výměny náušnic

 1. umyjte si důkladně ruce mýdlem, opláchněte vodou, 
 2. jednou rukou uchopte šperk a druhou uchopte uzávěr a kývavými pohyby ho za současného tahu odstraňte, 
 3. vyjměte šperk z kožního lalůčku, 
 4. očistěte ucho a použijte dezinfekci z obou stran lalůčku, pak zaveďte nové náušnice.

Nenechávejte ouška bez náušnic, zejména v průběhu prvního roku hrozí uzavření (zhojení) dírek. U dětí i během 1-2 dnů!

Dokument vypracoval: MUDr. Jaroslav Bartoš, chirurg a odborný konzultant Estelle Europe s.r.o.

Máte nějaké další dotazy? Napište nám

Doprava zdarma při

nákupu nad 1600 Kč.

Největší prodejce nastřelovacích

náušnic v ČR. 

ZDARMA zapůjčení

testovací sady. 

Využijte našeho

školení.

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.